ارائه خبرهایی از سرتاسر جهان که شاید به گوش شما نرسیده باشد http://topworldnews.mihanblog.com 2020-05-27T18:11:59+01:00 text/html 2009-05-12T06:56:43+01:00 topworldnews.mihanblog.com خبرنگار ارشد دانشمندان ناسا نگران برخورد شهاب سنگی به طول 300 متر به زمین هستند. APOFIS !!! http://topworldnews.mihanblog.com/post/342 <div style="text-align: center;"><img src="http://www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2009/03/apofis.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="NaN" hspace="NaN"><img src="http://http//www.blogcurioso.com/wp-content/uploads/2009/03/apofis.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"></div><font style="font-weight: 600;" size="2" face="Tahoma"><p style="font-weight: normal; text-align: justify;"><font face="Tahoma">برخورد این شهاب سنگ به زمین تاثیراتی همچون یک زلزله 8 ریشتری خواهد داشت که اثر تخریبی آن 65 هزار برابر بمب اتمی خواهد بود که در سال 1945 در شهر هیروشیما منفجر شد.<br> <br> به گزارش هفت تیر دانشمندان تخمین زده اند که این جرم آسمانی که ” آپوفیس ” نام دارد در سال 2029 از فاصله 30 هزار کیلومتری رد شده و به زمین برخورد نخواهد کرد .<br> <br> اما نگرانی دانشمندان این است که این شهاب سنگ پس از اینکه به سمت خورشید حرکت کند ،در اثر نیروی مغناطیسی این ستاره تغییر مسیر داده و مجددا به سمت زمین خواهد آمد . تخمین دانشمندان این است که آپوفیس در سال 2036 و پس از تغییر جهت احتمالا به نقطه نامعلومی از زمین برخورد خواهد کرد .<br> <br> اگر این جرم آسمانی به منطقه ای اقیانوسی از زمین برخورد کند احتمال یک ” سونامی ” بسیار شدید می رود و در صورتی که به نقطه ای از زمین برخورد کند تاثیراتی همچون یک زلزله 8 ریشتری خواهد داشت که اثر تخریبی آن 65 هزار برابر بمب اتمی خواهد بود که در سال 1945 در شهر هیروشیما منفجر شد .در این صورت در شعاع 300 کیلومتری هیچ موجود جانداری باقی نخواهد ماند .</font></p></font><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><font style="font-weight: 600;" size="2" face="Tahoma"><p style="font-weight: normal; text-align: justify;"><br></p></font></div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-weight: normal;">دانشمندان سرعت حرکت این شهاب سنگ در صورت برخورد با زمین را 50 کیلومتر در ثانیه تخمین زده اند . نگرانی دیگر آنها از برخورد آپوفیس به زمین ،تاثیرات جوی و زیست محیطی پس از این برخورد خواهد بود . ممکن است در اثر شدت این برخورد تغییراتی در جو زمین همچون غبار شدید به وجود آید که نور رسانی خورشید را با اختلال مواجه کند.</span></font><font size="2"><br style="font-weight: normal;"></font><font size="2" face="Tahoma"> </font><font size="2"><br style="font-weight: normal;"></font><font size="2" face="Tahoma"> 125 میلیون سال قبل برخورد یک شهاب سنگ عظیم به زمین علاوه بر اینکه نسل جاندارانی همچون دایناسورها را منقرض کرد باعث ایجاد یک عصر یخبندان چند صد هزار ساله شد که اکثر موجودات زمین را منقرض ساخت.</font><font size="2"><br style="font-weight: normal;"></font><font size="2" face="Tahoma"> </font><font size="2"><br style="font-weight: normal;"></font><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-weight: normal;"> اگر مسیر حرکت این شهاب سنگ به خوبی قابل پیش بینی و اندازه گیری باشد امید دانشمندان این است که بتوانند با شلیک موشک هایی مسیر آن را عوض کرده و مانع برخورد آن با زمین شوند . اما نگرانی اصلی این است که پس از عبور این شهاب سنگ ازفاصله 30 هزار کیلومتری زمین در سال 2029 ، مسیربازگشت مجدد آن به زمین در سال 2036 کمتر قابل پیش بینی است.</span></font><font size="2"><br style="font-weight: normal;"></font><font size="2" face="Tahoma"> </font><font size="2"><br style="font-weight: normal;"></font><font size="2" face="Tahoma"><span style="font-weight: normal;"> نگرانی دیگر دانشمندان در سال های اخیر از فاصله گرفتن ماه از زمین است . قمر ماه هر ساله حدود 4 سانتی متر از زمین دورتر می شود و این دوری سبب می شود که از سرعت حرکت وضعی زمین (حرکت زمین به دور خودش ) کاسته شود . نگرانی دانشمندان این است که هر چه سرعت حرکت زمین به دور خودش کمتر شود نیمکره ای بیشتر در معرض نور خورشید خواهد بود و نیمکره ای کمتر و این با گرم تر بودن نیمکره ای از زمین و سردتر شدن نیمکره ای دیگر ،اکو سیستم طبیعی زمین را به هم خواهد زد.</span></font><br style="font-weight: normal;"></div><font style="font-weight: 600;" size="2" face="Tahoma"><p><font face="Tahoma"> <br> <span style="font-weight: normal;">این نگرانی ها جدای از نگرانی هایی است که در اثر افزایش تصاعدی گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین ، این کره خاکی قابل حیات را در معرض تهدید قرار داده است. دمای زمین به نسبت 100 سال پیش بیش از 4 در جه گرم تر شده است و تخمین شده می شود که اگر اقداماتی جدی در کاهش تولید گازهای کربنیک صورت نپذیرد تا پایان قرن حاضر پدیده های طبیعی همچون قطب ها و تمامی جانداران ساکن در آنها در معرض تهدید جدی خواهند بود .</span></font></p><p><br></p><p><a href="http://neo.jpl.nasa.gov/apophis/" target="_blank" title="">منبع : ناسا ----&gt; http://neo.jpl.nasa.gov/apophis/</a></p></font> text/html 2009-05-06T04:51:58+01:00 topworldnews.mihanblog.com خبرنگار ارشد شرکت Adidas از کاهش 97 درصدی سود خالص این شرکت در فصل اول خبر داد و سود این شرکت را در فصل اول 5 میلیون یورو اعلام کرد http://topworldnews.mihanblog.com/post/341 <div style="text-align: justify;"><font size="2">در روز سه شنبه شرکت Adidas تولید کننده پوشاک ورزشی از کاهش 97 درصدی سود خالص این شرکت در سه ماه اول سال مالی خبر داد و علت آن را کاهش فروش محصولات این شرکت به ویِژه در منطقه آمریکای شمالی اعلام کرد <br></font></div><br><br><br>منبع : AP<br> text/html 2009-05-06T04:51:37+01:00 topworldnews.mihanblog.com خبرنگار ارشد صعود تند بهای سهام های بازار برزیل در پی افزایش قیمت کالاها http://topworldnews.mihanblog.com/post/340 <div style="text-align: justify;"><font size="2">در شروع معاملات امروز در پی افزایش قیمت کال ها بهای سهام های بازار برزیل نیز بشدت افزایش یافت این افزایش در امیدها به پایان بدترین مرحله و بحراان اقتصادی مالی صورت گرفت<br></font></div><br><br><br>منبع : AP<br> text/html 2009-05-06T04:51:07+01:00 topworldnews.mihanblog.com خبرنگار ارشد امکان تامین سرمایه اضافی شرکت citigroup توسط سرمایه گذاران خصوصی http://topworldnews.mihanblog.com/post/339 <div style="text-align: justify;"><font size="2">شرکت citigroup&nbsp; بردنبال تامین سرمایه اضافی شرکت توسط سرمایه گذاری خصوصی است تا دادن کنترل بیشتر شرکت به دولت <br></font></div><br><br><br>منبع : Reuters<br> text/html 2009-05-06T04:50:39+01:00 topworldnews.mihanblog.com خبرنگار ارشد کاهش 70 درصدی سود شرکت Estee Lauder درپی کاهش فروش http://topworldnews.mihanblog.com/post/338 <div style="text-align: justify;"><font size="2">در روز دوشنبه شرکت Estee Lauder از کاهش 70 درصدی سود این شرکت در سه ماه سوم مالی خبر داد وعلت آن را دلارقویتر و کاهش تقاضا در منطقه اروپا و آمریکا عنوان کرد <br></font></div><br><br><br>منبع : Market watch<br>